Върни се гореМинистърът на земеделието и храните в оставка Димитър Греков увери, че ангажиментът, който България има, в срок до 1 август 2014 г. да нотифицира пред ЕК националните решения относно прилагането на директните плащания от 2015 г., ще бъде изпълнен.

 

За целта е създадена широка работна група с представители на повече от 40 браншови организации от всички сектори на земеделието, в рамките на която се обсъждат отделните елементи на схемите за директни плащания, приложими от 2015 г.  Министерство на земеделието и храните вече изработи проект на концепция за прилагане на директните плащания в новия период и аналитични документи по отделните схеми за подпомагане. В петък предстои поредното заседание на работната група, на което ще се обсъждат схемите за обвързана подкрепа. До 1 август МЗХ ще подготви и изпрати в ЕК всички нотификации, съгласно изискванията на европейския регламент за директните плащания, заяви министър Греков.


Настоящият екип на министерство на земеделието и храните входира в ЕК на 2 юли т. г. и проекта на ПРСР 2014-2020, като очаква  официалните бележки на Комисията по него до 3 месеца. Приемането им  е  постоянен процес, който е в ход и в момента. Работните групи, подготвили процеса са в постоянна връзка с Комисията и вече са получили няколко запитвания, на които са изпратили отговор.
Сподели в: