Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова откри първото заседание на тематичната работна група за подготовка на новата Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Групата има за задача да анализира кои са приоритетите в земеделието и селските райони до 2020 г., да ги заложи като текстове в програмата и да отразява своевременно промените в Европейското законодателство.

 

„Най-важното, което трябва да постигнем, е да направим такава програма за фермерите и селските ни райони, която да отговори по най-адекватния начин на реалните им нужди. И най-вече, да не повтаряме грешките при програмирането на сегашната програма, защото виждате, че те много трудно се поправят“, отбеляза зам.-министър Боянова, която е и председател на тематичната работна група.

 

В работната група има близо 70 участници от всички заинтересовани страни – държавни и общински структури, представители на научните среди, социални и екологични организации, представители на всички сектори в земеделието, както и на Българската православна църква.

 

Заседанията на работната група ще се провеждат най-малко веднъж на два месеца. Съгласно индикативния график за разработване на ПРСР първият вариант на програмата трябва да бъде изпратен за одобрение от Европейската комисия през септември 2013 г., а окончателният вариант – до декември т.г.


Сподели в: