Върни се горе

Основен приоритет за България е обвързаната с производството подкрепа и въвеждане на възможност за държавите членки, прилагащи Схемата за единно плащане на площ да нотифицират над 10% обвързана подкрепа. Това заяви министърът на земеделието и храните проф. Иван Станков на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство днес в Брюксел. Целта на заседанието е да се постигне общ подход на Съвета по четирите основни регламента от пакета за реформа на Общата селскостопанска политика.

 

Страната ни смята, че трябва да се разшири обхвата на обвързаната подкрепа и да се увеличи бюджета за този вид подпомагане. По думите на министър Станков предложението на Европейския парламент за увеличаване на обвързаната подкрепа до 15% е стъпка в правилната посока. Позицията на България е, че Схемата за единно плащане на площ трябва да продължи да се прилага до 2020 г., при възможност за възползване и от базовата схема на права на плащане.

 

Страната ни подкрепи Председателството по отношение подкрепата за малките ферми, като според нас плащането по схемата трябва да бъде в размер до 1500 евро.

 

По въпроса за озеленяването, България изрази притеснения, че изискването за поддържане на 7% екологично насочени площи е прекалено високо и посочи като добър компромис дела на екологично насочените площи за първата година да е 3%. Освен това страната ни посочи, че налагането на санкции при неспазване на „зелените” дейности не следва да надвишава размера на „зеления” компонент. „Зелените плащания” трябва да бъдат стимул за фермерите, за да спазват допълнителните изисквания, а не да бъдат наказание за тях, посочи министър Станков.

 

По проекта за регламент за развитието на селските райони подкрепихме възможността държавите да имат гъвкав подход по отношение районите с природни ограничения и плащания за агроекология и климат.


Сподели в: