Върни се горе

Министерство на земеделието и храните подготви нов проект на Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми.  С нея се цели увеличаване на броя на признатите организации на производители и асоциации на плодове и зеленчуци и финансирането им от Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция по различни оперативни програми. Проектът е публикуван на сайта на Министерството за публично обсъждане.

 


Стремежът е нормативните изисквания да бъдат максимално ясни и лесни за прилагане от земеделските производители, които искат да се сдружават.

 


Производителите ще имат възможност стойността на предлаганата на пазара продукция през предходната година (не по-малка от 50 000 лева годишно) да се доказва с всякакви официални финансови и счетоводни документи.

 

С промените се цели създаване на реална възможност за прилагане на правилата на Европейския съюз за одобряване и управление на оперативни програми на организациите на производители.

 

 

Сподели в: