Върни се горе

Министерство на земеделието и храните насърчава директните доставки и местното присъствие на производителите. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на конференция на тема „Перспективи пред пазарите на земеделска продукция в България и ЕС“. Той допълни, че към момента в страната има постоянно действащи фермерски пазари в шест областни града и ще продължат да се изграждат нови в останалите области. По думите му, сдружаването на производителите  е елементът, който може да допринесе за намаляване на диспропорциите при разпределянето на добавената стойност.


Заместник-министър Грудев каза още, че амбицията на всички страни-членки на Европейския съюз е да се запази Общата селскостопанска политика (ОСП) толкова мащабна, колкото е и в момента. Той посочи, че през последните две години са се  търсили краткосрочни решения за преодоляване на кризата в млечния сектор, тъй като инструментите за подпомагане, с които разполага настоящата ОСП, не могат да решат този проблем.


Васил Грудев припомни, че през следващата година България ще чества 10 години от прилагането на Общата селскостопанска политика. „През този период се промени структурата на земеделието, правенето на бизнес в сектора, стандартизираха се съвсем различни сегменти в производството, както и достъпът на пазара, който имат нашите производители“, посочи той. Заместник-министър Грудев каза още, че основният акцент в структурата на новата ОСП е да има инструменти, които гарантират цената на базата на разлики между вложено и реализирано количество.

Сподели в: