Върни се горе

Общ подход за регламент за разпределяне на средствата от Европейския фонд за морско дело и рибарство бе договорен на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел, каза зам.-министър д-р инж. Валентина Маринова и добави, че предстои разглеждането му в Европейския парламент. Тя посочи и критериите, според които ще бъдат разпределяни средствата от Европейския фонд за морско дело и рибарство: равнище на заетост в секторите на рибарството и морската и сладководната аквакултура, включително заетостта в свързания с тях сектор на преработване, равнището на производство в секторите на рибарството и морската и сладководната аквакултура, включително свързаният с тях сектор на преработване, и делът на дребномащабния крайбрежен риболовен флот спрямо риболовния флот.

 

Зам.-министър Маринова припомни, че през февруари е бил приет бюджетът на Европейския фонд за морско дело и рибарство, който е размер на около 6,4 млрд.евро.

 

На последното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел от 15 юли 2013 г. бе обсъден и въпросът за запасите на Черно море и възможностите за използването на научния потенциал на ЕС за  подобряване на запасите. „Трябва да насочим вниманието към препоръките на учените за разработване на международни многогодишни планове за запасите и определяне на общите допустими улови (ОДУ) в рамките на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море заедно със сътрудничещите страни”, поясни г-жа Маринова. По време на заседанието бе подчертана важността на здравето на пчелите, тъй като те са ранен показател за неблагоприятните последици от загубата на биологичното разнообразие и замърсяването. Дискутиран бе и проблемът със загубата и изхвърлянето на храна. България подкрепи искането на Унгария ЕК да подготви подробен анализ на ситуацията в Съюза и да предложи препоръки за намаляване на изхвърлянето на хранителни продукти. „За да се постигне целта за изхранване на населението в условията на очакван прираст, не е достатъчно само да се увеличи производството на храни, а е необходимо да се намали загубата на храна и хранителни отпадъци”, заяви г-жа Маринова. 

Сподели в: