Върни се горе

В градовете  Брегово, Вълчедръм и Криводол ще бъдат представени мерките от Ос 2 на Програмата за развитие на селските райони /2007-2013г./. Експерти ще разясняват новостите по мерки: 211 „Плащания за природни ограничения на фермери в планински райони (НР1)”, 212 „Плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни от планинските (НР2)”, 213 „Плащания по Натура 2000” и 214 „Агроекологични плащания”. Участниците ще могат да получат информация за възможностите и начините за кандидатстване и ангажиментите им, по различните мерки и направления на ПРСР, във връзка с получаването на финансови средствата.


На 12 март (вторник) 2013 г., от 11:00 часа, в залата на община Брегово, област Видин.

На 13 март (сряда) 2013 г., от 11:00 часа, ще започне срещата в залата на община Вълчедръм, област Монтана.

В градовете  Брегово, Вълчедръм и Криводол ще бъдат представени мерките от Ос 2 на Програмата за развитие на селските райони /2007-2013г./. Експерти ще разясняват новостите по мерки: 211 „Плащания за природни ограничения на фермери в планински райони (НР1)”, 212 „Плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни от планинските (НР2)”, 213 „Плащания по Натура 2000” и 214 „Агроекологични плащания”. Участниците ще могат да получат информация за възможностите и начините за кандидатстване и ангажиментите им, по различните мерки и направления на ПРСР, във връзка с получаването на финансови средствата.

На 12 март (вторник) 2013 г., от 11:00 часа, в залата на община Брегово, област Видин.

На 13 март (сряда) 2013 г., от 11:00 часа, ще започне срещата в залата на община Вълчедръм, област Монтана.


На 14 март (четвъртък) 2013 г., ще се състои среща в залата на община Криводол, област Враца, като началото ще бъде в 11:00 часа.

На 14 март (четвъртък) 2013 г., ще се състои среща в залата на община Криводол, област Враца, като началото ще бъде в 11:00 часа.


Сподели в: