Върни се горе

Разчитам на Вашия професионализъм и отговорност, за да намерим най-добрия модел за стопанисване и функциониране на горския сектор, с цел  неговото устойчиво  развитие. Това каза министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков на среща с директорите на Регионалните дирекции по горите в МЗХ. На дискусията присъстваха още ресорният зам.- министър д-р инж. Валентина Маринова,  изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ инж. Григор Гогов, заместник изпълнителният директор на ИАГ Альoша Даков.

 

Министър Греков изтъкна, че предстоят  предизвикателства, които са изключително важни за горския сектор. „Освен опазването на гората и вземане на превантивни мерки срещу пожари и незаконната сеч, изключително важно е и да се обърне внимание на залесяването”.

 

„Новата визия е  прилагане  на нормите на  Закона за горите, в това число опазването и осъществяването на контрол върху собствениците на горски територии”, заяви зам.- министър Маринова. Според ресорния зам.- министър от особено значение е създаването на нови гори, обособяването  във всяка община на  структура или звено, което да администрира общинския горски фонд. Тя допълни, че другият важен момент е осигуряване на устойчивост за местните фирми в сектора, с цел създаване работни места и сигурност.

 

„Благодарение на добрите традиции и професионализма на работещите в сектора българските гори са запазени. Ние трябва да продължим в тази насока и да надграждаме свършеното до тук”,  заяви по време на срещата  инж. Григор Гогов.

 

По време на разговора бяха  обсъдени  теми, свързани с опазването и контрола на горските територии, залесяването, превантивни мерки  срещу пожари, проект на новите електрони превозни билети и единният документ за лов.

 


Сподели в: