Върни се горе

„Националната горска инвентаризация няма алтернатива.” Това подчерта заместник-министърът на земеделието и храните Георги Костов по време на семинар на тема „Възможности на новата ПРСР 2014-2020 за подобряване състоянието на горския сектор в България, за създаване и поддържане на жизнени и продуктивни гори” във Велинград. Той посочи, че за да има коректни и надеждни данни за сравнения и анализи е необходима актуална информация за реалното състояние на българските гори. Това може да даде само една прецизно направена инвентаризация на горите, като тя ще дава точна моментна снимка на състоянието им във всеки момент и това ще подпомогне процес на взимане на решения и планирането на средствата за управление и изпълнение на стратегическите документи. България още не е започнала такава инвентаризация и трябва да се подготви внимателно и навреме за този процес, който трябва да приключи до 2018 г. Зам.-министър Костов изрази удовлетворение, че в рамките на служебния мандат се водят дискусии с неправителствения сектор и всички партньори по стратегически проблеми, засягащи горския сектор от голям обществен интерес.

На семинара присъстваха представители на лесовъдни и дървопреработвателни неправителствени организации, общини, експерти от Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите и държавните горски предприятия. Станислав Банчев от дирекция „Развитие на селските райони” представи възможностите за подпомагане по горските мерки на новата ПРСР 2014-2020, като бяха обсъдени и коментарите на ЕК по тях.

В семинара участие взе и представителя на Световна банка Андрю Мичъл, който направи сравнителен анализ за структурата на собствеността и управлението на горите в страни от Източна Европа, извън Европейския съюз, получили подпомагане по проекти на банката за развитие на горския сектор.  
Сподели в: