Върни се горе

До 15 юни 2012 се удължава срокът за подаване на единни заявления за подпомагане по мерките на „Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г.” Целта е по-голям брой земеделски стопани да се включат в програмата.

 

По Националната винарска програма могат да кандидатстват собственици, арендатори или наематели на лозови насаждения. Те трябва да са регистрирани като лозарско стопанство, съгласно Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН). Необходимо е да притежават удостоверение за право на участие по съответната мярка, издадено от Изпълнителната агенция по лозата и виното.

 

Заявления за подпомагане ще се приемат и по трите мерки от Националната програма: „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”; „Промоция в трети страни” и „Застраховане на реколта”. Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от електронната страница на ДФЗ, раздел Селскостопански пазарни механизми – сектор „Вино”.

Сподели в: