Върни се горе

От днес ще започне изплащането на първия транш от около 70 млн. лв. от националните доплащания за животновъдите. Това съобщи министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов след като Министерски съвет одобри схемите за национални доплащания на хектар земеделска земя, за тютюн, за крави с бозаещи телета, за говеда и биволи и за овце-майки и кози-майки за 2012 г. Общо 140 млн. лв. е ресурса, с който се подпомага животновъдството и така правителството изпълни ангажимента си към бранша,  посочи министър Найденов.  Вторият транш от около 40 млн. лв. се очаква да тръгне от 1 декември, а останалите – през януари 2013 г.

 

Разпределението на средствата за национални доплащания по схемите за животни ще позволи плащане на следните суми:

 

  •   за крави с бозаещи телета - за най-малко 5 крави с бозаещи телета в стопанство, което не притежава индивидуална млечна квота - 70 лв. на крава,
  •   за говеда и биволи - за минимум 10 говеда или бивола, които са били отглеждани в стопанството към 28 февруари 2009 г.- 200 лв. за говеда и 350 лв. за биволи,

  •  за овце-майки и кози-майки - за минимум 50 и повече овце-майки и кози-майки (заедно или поотделно), отглеждани в стопанството - 41 лв. на животнo

 

Увеличението на подпомагането спрямо предходната година е от 140 на 200 лв. за говеда, от 200 на 350 лв. – за биволи и от 29 на 41 лв. за овце и кози.

Сподели в: