Върни се горе

Над 25 групи организации на производители са одобрени от МЗХ през последните няколко месеца. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на дискусия "Конкурентноспособно ли е българското земеделие".  Той допълни, че към момента средният брой за получаване на одобрение е между едно и две заявления на седмица. „Трябва да се върви в посока към  окрупняване и прегрупиране на организациите на производителите, защото малкият производител е най-слабото и уязвимо звено по цялата верига производство – консумация“, категоричен бе заместник-министър Грудев.

По думите му, по-високата конкурентоспособност на производителите е заложена в развитието на българското земеделие до 2020 г.  „Родното земеделие е в синхрон с Общата селскостопанска политика. То претърпя сериозна промяна след реалното си членство  в Европейския съюз" , уточни Васил Грудев. Той поясни, че приоритетните сектори, заложени в политиката за подпомагане до 2020 г., са зеленчукопроизводство, овощарство, животновъдство и биологично земеделие. „Това са секторите, които се нуждаят от по-сериозни вложения, които да допринесат за нарастване на тяхната конкурентоспособност", уточни заместник-министърът.  Според него, трябва да се търси пазарният потенциал на тези сектори, за да може да има възвращаемост. 


„ 1 млрд. евро е отделен за развитие на селските райони, защото ние трябва да се грижим отговорно за социална и демографска функция, както и за качеството на живот, който се характеризира с развитието на земеделието“, каза още Грудев.


Той добави, че прилагането на почти всички мерки, заложени в Програмата за развитие на селските райони дават възможност за реакция при динамична ситуация на пазара. ‚Именно това е целта и на МЗХ , нашите производители да реагират по-бързо и адекватно чрез определени финансирания, които Програмата предоставя“, допълни заместник-министърът.Сподели в: