Върни се горе

На 01 октомври 2014 г. изтича срокът за прием на заявления в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” за предоставяне на минимална помощ de minimis за изхранване на овце - майки през 2014 година.

 

Помощта се предоставя на земеделски производители, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които отглеждат овце-майки и са регистрирани като земеделски производители съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за 2014 година.

 

Повече информация за условията и изискванията за подпомагане по схемата, земеделските производители могат да получат от утвърдените указания за прилагане на помощта – (линк), както и на място в 28-те областни дирекции на ДФ „Земеделие”.  


Сподели в: