Върни се горе

 127 са подадените заявления за нанесени щети от градушката в област Пловдив до момента в общинските служби по земеделие. Те обхващат общо 1773 ха. От тях 1 200 ха са площите заети с ориз, 64 ха с трайни насаждения в т.ч. лозя, 412 ха със зеленчуци, включително дини, пъпеши и ягоди и 97 ха други култури, като тютюн и слънчоглед.

От служителите на Министерство на земеделието, храните и горите са обследвани площите по подадени 57 заявления. От тях 166 ха са за на 100% пропаднала реколта (116 ха пипер) и 100 ха са за под 100% пропаднала реколта. 11 заявления са оттеглени. Експертите продължават обследването и на останалите площи.

*****

Припомняме, че всички стопани, чиито площи са пропаднали под 100% ще могат да се подпомагат по две схеми – схемата за подпомагане по обвързаната подкрепа и по де минимис (de minimis).

При кандидатстване по схемата за обвързаната подкрепа, земеделските производители трябва да имат предвид, че за да бъде признато форсмажорно събитие, кандидатът трябва да уведоми Държавен фонд „Земеделие“ в срок до 15 дни от датата на възникване на фактическото събитие – в случая падналата градушка, като:

  • Подава декларация по образец в Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие", с която се задължава да предостави доказателствен документ за форсмажорното обстоятелство, издаден от оторизирана за това институция – областен управител, кмет на населеното място и др.

 

  • В конкретния случай това е заповед от кмета на населеното място или областен управител за наличието на бедственото събитие (положение, с посочени землища/имоти, придружена от документ от службата по метеорология и хидрология, удостоверяващ настъпилото събитие - градушка/дата, часови диапазон, период).

По схемата де минимис (de minimis), земеделските производители трябва да имат предвид, че максималната помощ, която могат да получат е общо в размер на 25 000 евро за последните три финансови години. За стопанства до 100 дка се очаква да получат общо около 1 000 лв. на дка за зеленчуци и около 750 лв. за плодове.

Земеделските производители, отглеждащи  плодове и зеленчуци със 100% пропаднали площи няма да имат право да участват в схемата за подпомагане по обвързаната подкрепа. Те също трябва да уведомят ДФЗ за форсмажор в срок до 15 дни от датата на възникване на фактическото събитие и да представят документите описани по-горе. Трябва да се има предвид, че не може да се получава едновременно подпомагане за едно и също събитие по различни схеми, за да няма двойно финансиране. Очаква се те да получат общо около 1 000 лв. на дка за зеленчуци и около 750 лв. на дка за плодове.

По схемата за пропаднали площи се изисква земеделският производител да има застраховка на продукцията. В случая от изчислената помощ се приспада полученото обезщетение от застрахователя и се плаща разликата. Когато земеделските производители нямат застраховки, се плаща 50% от определената ставка за съответната култура.

Сподели в: