Върни се горе

Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков откри семинар на тема: „Повишаване на информираността относно доброволните насоки за отговорно управление на собствеността на земя в областта на рибарството и горите в рамките на Националната продоволствена сигурност”. Събитието се организира съвместно между Организацията на ООН по прехрана и земеделие ФАО и Министерството на земеделието и храните, в Гранд Хотел София и ще продължи до 31 октомври 2013 г.

 

„Мястото на България във ФАО е от изключително голямо значение. Един от приоритетите на политиката ни е подобряването на жизнения стандарт на населението, за което важна роля играе българското земеделие. Отрасълът формира около 5% от Брутната добавена стойност, създадена в икономиката на България. Заетите в сектора съставляват близо 19% от всички заети в икономиката на страната”, каза в приветствието си към участниците министър Греков. Той допълни, че усилията на МЗХ са насочени към продължаване на модернизирането на земеделието, използване на нови технологии и насърчаване на инвестициите в областта. Министърът бе категоричен, че настоящият семинар се явява важен импулс за подобряване на състоянието на прехраната в регионален и световен мащаб. Българското правителство е готово активно да участва в провеждане на конкретни действия за постигане на продоволствена сигурност в региона. За това е необходимо още повече да се обединят и конкретизират усилията на отделните институции, които да работят съвместно с международните и финансовите структури, гражданското общество и научната общност, обясни проф. Греков.

 

„Сред темите, които ще дискутираме в рамките на семинара, са въпросите, свързани с управлението на земя, собствеността и с достъпа до земя на всички, които имат нужда от нея, както и проблемите, свързани с изхранването на населението“, каза в приветствието си към участниците зам.-министър Бюрхан Абазов. Той изрази удовлетвореността си, че подобно събитие се провежда за първи път в България и обясни, че за МЗХ е чест да бъде домакин на този форум. „Сигурен съм, че всяка държава трябва на базата на приетите принципи и добри практики да открие най-работещите за себе си и за националната си икономика”, каза още зам.-министър Абазов.

 

В рамките на форума пред участниците беше представен одобреният през май 2012 г. документ, изготвен от ФАО за доброволните насоки за отговорното управление на собствеността на земята в областта на земеделието, рибарството и горите. Ендрю Хилтън, старши ръководител Собственост върху земята, представител на ФАО към ООН, обясни, че основната цел на участниците в семинара е общият документ и съдържащите се в него насоки за отговорно управление на земята да намерят своето реално приложение в политиката както на регионално, така и на национално равнище.


Сподели в: