Върни се горе


„Всички трябва да помним откъде сме тръгнали и да подпомагаме образователната дейност, като насърчаваме развитието на младите кадри", заяви днес заместник-министърът на земеделието и храните Георги Костов при сключването на договори между 6-те държавни горски предприятия и Лесотехническия университет в София за обучение на студенти. Заместник-министърът посочи, че позицията на министерството е да се подпомагат секторните политики и да се подкрепят институциите да работят една с друга.

 

Ректорът на Лесотехническият университет проф. д-р Веселин Брезин уточни, че студентите ще се обучават в специалност „Горско стопанство”, задочна форма. Подписването на договорите е одобрено от  Академичния съвет с пълно мнозинство, допълни той, и е пример за това как практика и наука могат да вървят ръка за ръка заедно. Надяваме се така да подпомогнем предприятията в стремежа на техните служители към образование, като гарантираме да създадем от тях добре подготвени кадри. Той посочи, че университетът е запазил доброто си име и традиции и продължава да е в първата 6-ца на най-престижните университети в България, като само през тази година са записани 840 студенти.

 

„Благодарим на цялото академично ръководство на ЛТУ, че една добра идея намери реализация”, заяви от своя страна Пейчо Върбанов, директор на Югоизточното държавно горско предприятие. - „Дори сме закъснели, защото тази потребност на практиката да се съчетае с добрата научна обезпеченост, е назряла отдавна. Същевременно материалната база на университета е остаряла и е важно да се подпомага обновяването й, за да получават студентите надеждно и модерно знание, близко да практиката.”


Сподели в: