Върни се горе

Фонд „Земеделие“ изплати 27 697 000 лева като втори транш от субсидиите за подпомагане по Схемата за говеда и биволи, необвързана с производството.  

 

Близо 6 000 земеделски стопани получават финансова подкрепа по схемата. Право на подпомагане имат фермери, които към последния ден за подаване на заявления отглеждат в стопанствата си минимум 70% от референтния брой животни, съгласно чл. 38, ал. 2 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

 

През декември фермерите получиха близо 19 млн. лева по схемата. Размерът на ставките е определен със заповед на министъра на земеделието и храните и е 195 лв. за говеда и 340 лв. за биволи.    


Сподели в: