Върни се горе

“130 проекта за над 28 млн. лв. са одобрени по Програма за развитие на селските райони (2014-2020г). в oбластите Видин, Враца и Монтана. Проектите са по две от най-атрактивните мерки – 4.1 „Инвестиции в материални активи“  и 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.  Това обяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева пред над 150 представители на бизнеса  от Видин, Враца и Монтана. Танева подчерта, че одобрените проекти са в приоритетните сектори животновъдство, плодове и зеленчуци и етерично-маслени култури. „Областите, попадащи в Северозападна България получават допълнителни точки при оценка на проектите“, припомни още министърът.

 

Десислава Танева запозна бизнеса с предстоящите приеми по новата Програма, като уточни, че бюджетът по нея е 2,9 млрд. евро.  Тя  информира, че предстои прием по мерките 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, 4.1„Инвестиции в материални активи“, 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“. Тя изтъкна, че  до края на месец юли трябва да  приключи процедурата за приемане на Наредбата по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

 

Министърът на земеделието отчете, че по старата Програма в тези три области са влезли над 350 млн. лв., като са изпълнени 1060 проекта. Най-много са изпълнените проекти на територията на Област Монтана - 404 проекта на стойност над 150 млн. лв.

 

Десислава Танева припомни, че договорени средства за изминалия програмен период са били 3 253 028 153 евро, като усвоените средства са 3 072 991 628 евро или 99 %.

 

„По основните мерки от старата Програма, които касаят земеделските производители и селските общини, са изплатени 13 120 проекта на обща стойност 2 073 609 093 евро. Тези средства бяха предназначени за подобряване условията на живот в селските общини“, уточни министърът.

Сподели в: