Върни се горе


„Младите хора са тези, които ще управляват горското стопанство през следващите две–три десетилетия“, каза заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Иван Палигоров по време на среща със студенти от Лесотехническия университет. Мероприятието е част от Седмица на гората – 2017 г.


Целта на Министерство на земеделието и храните да инициира това събитие е да окуражи  младите хора, които завършват университета да намират своята реализация в България при достатъчно добри условия. „От миналата година започна процес на увеличаване на доходите в горския сектор, което дава добра основа за бъдеща реализация и стабилност в тази сфера. Политиката в областта на горското стопанство се прави днес, но дава отражение върху стопанисването и управлението на горите в бъдеще. Днес вземаме решения въз основа на това, което сме наследили от нашите предшественици и се надяваме действията ни да са правилни, за да имат нашите деца и внуци такива гори, каквито получихме ние от нашите предци“, каза в обръщението си към присъстващите проф. д-р Иван Палигоров.


По време на събитието бяха представени дейностите на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и държавните горски предприятия, както и практическата работата на лесовъдите. Аудиторията беше запозната с административните функциите на ИАГ като контролиращ орган в опазване на горските територии, със стопанските дейности на държавните предприятия като залесяване, дърводобив и продажба на дървесина, опазване на държавните горски територии от пожари и бракониерски прояви, ловен и алтернативен туризъм.


В срещата участие взе изпълнителният директор на ИАГ инж. Григор Гогов, директорите на шесте държавни горски предприятия, ръководството на Лесотехническия университет, преподаватели и студенти.
Сподели в: