Върни се горе

 

 
Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) напомня на производителите и изкупвачите на краве мляко, че трябва да подадат годишните си декларации за последния квотен период 2014/2015 г. между 1 април и 15 май 2015 г. Последният квотен период  приключи на 31 март 2015 година.

 

Отчетите за изпълнение на индивидуалните млечни квоти за доставки и директни продажби на краве мляко се подават в областните дирекции на ДФЗ по адрес на регистрация за физическите лица и по адрес на търговска регистрация – за юридическите. Декларациите се подават лично или чрез упълномощено лице, разполагащо с нотариално заверено пълномощно. Напомняме, че както и досега годишните декларации ще бъдат приемани и след 15 май, но на съответните производители и изкупвачи ще бъдат наложени глоби и санкции, изчислени спoред броя дни закъснение.

 

Повече информация за отчетите, както и актуални бланки можете да намерите на www.dfz.bg в раздел „Селскостопански пазарни механизми”/ отдел „Мляко” / „Млечни квоти”/ Производители на краве мляко.

 

Квотната система се прилагаше през последните 8 години в България, като част от общото регулиране на производството на краве мляко и млечни продукти на територията на Европейския съюз. Главната й цел беше да постигне оптимален баланс между търсенето и предлагането на мляко и млечни продукти. След приключването на схемата „Млечни квоти” стартира нов механизъм за регулация на пазара - схемата „Договорни отношения в сектора на млякото”.

 

Сподели в: