Върни се горе

Предстои да бъде изготвено рамково споразумение за сътрудничество между МЗХ  и земеделското министерство на Тоскана

България получи предложение да определи регион, който да бъде включен в мрежата от европейските региони по Програма „Европа 2020”, който официално ще бъде представен в Брюксел  в началото на октомври тази година. Поканата беше отправена по време на работна среща на заместник-министъра на земеделието и храните Бюрхан Абазов и министъра на земеделието на  регион Тоскана Джани Салвадори, в рамките на „Изложение на селските райони  на Тоскана 2013 г”. Инициативата е на регион Тоскана и до момента са представени 27 кандидатури за участие на различните европейски страни. Целта е да бъде засилено сътрудничеството между различните европейски райони  за обмяна на опит и добри земеделски практики, както и сътрудничество в областта на науката и технологиите в земеделието.

              

Предстои да бъде изготвено рамково споразумение, в което да бъдат конкретизирани основните области на сътрудничество  между МЗХ и земеделското министерство на Тоскана. Освен в областта на науката, селекцията, лабораторните изследвания партньорството между аграрните университети, взаимното сътрудничество в областта на биоземеделието има голям потенциал,  подчерта по време на срещата зам.- министър Абазов. Той поясни, че България разполага с много добри предпоставки, сред които са изключително подходящите климатичини условия, опитът на Тоскана в това отношение е голям и полезен за страната ни.  

        

Министър Джани Салвадори благодари на зам.-министър Абазов за проявения интерес от страна на Министерството на земеделието и храните и участието на страната ни с щанд с български продукти на тазгодишното изложение.

        

В рамките на изложението зам.-министър Абазов проведе срещи с Асоциации на производителите от региона, на регионалната Разплащателна агенция, специализирани  лаборатории в областта на анализа на хранително-вкусовата промишленост и публичните служби към земеделското министерство.


Сподели в: