Върни се горе

На 20 ноември приключи приемът на заявления по схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период, прилагана през 2015 година.

 

 1 500 земеделски стопани кандидатстваха за подпомагане за закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата на овощните видове, които се прилагат през есента в периода на масов листопад.

 

 Площта, за която е заявена държавна помощ в този прием, е 12 212 хектара. За сравнение - за пролетните мероприятия бяха подпомогнати 1 484 стопани за заявени 11 700 хектара и бе изплатена сума в размер на близо 1 834 600 лв. Общият размер на помощта за борба с вредителите по трайните насаждения за 2015 г. е 3 млн. лв.

 

По схемата се подпомагат с до 100 лв./ха с ДДС разходи за мероприятия, които се прилагат през есента - в периода на масов листопад.  

 

Срокът за отчитане на извършените дейности във връзка със зимните пръскания е 4 декември, а за сключване на договори и изплащане на средствата по държавната помощ – 18 декември 2015 г.
Сподели в: