Върни се горе

“Ще работим приоритетно по ОП ”Рибарство” и новия програмен период 2014 -2020 г. с Местните рибарски групи, браншовите асоциации и всички заинтересовани институции, за да наваксаме изоставането”, заяви изпълнителният директор на ИАРА Майдън Сакаджиев на среща с  представители на Местните инициативни рибарски групи /МИРГ/. На срещата беше обсъдена работа на 6-те групи у нас и проблемите във връзка с усвояването на средства от Оперативна програма “Рибарство”. Представителите на рибарските групи заявиха задоволство от поетия ангажимент на заместник-министър д-р инж. Валентина Маринова и бързо сформираната работна група към ИАРА, вече подготвяща промяна на Наредба №15 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 “Развитие на рибарските области”, която създава трудности в дейността на МИРГ-овете.

 

Г-н Сакаджиев се ангажира с оказване на съдействие от страна на експертите от Управляващия орган и подобряване работата с 6-те Местни инициативни рибарски групи /МИРГ/ по Ос 4. Той призова представителите на МИРГ-овете за инициативност и ги прикани активно да се включат в подготовката на новия програмен период 2014 -2020 г.

Сподели в: