Върни се горе

„Необходими са общи усилия на държавата и общините за опазване на горите”, заяви заместник-министърът на земеделието и храните Георги Костов. Той апелира към общините да участват там, където е възможно, в създаването на допълнителни екипи за физическа охрана на горите по време на заседание на Управителния съвет на Асоциация „Общински гори”, проведено в Стара Загора. „Необходима е повече отговорност при организирането и осъществяването на засилена физическа охрана на горите”, подчерта той и посочи, че доброто сътрудничество с местните екипи за охрана, е един от ключовите  фактори за по-надеждно и ефективно опазване на общото национално горско богатство. Той изрази увереност, че общините ще продължават да бъдат добри стопани и да използват по-добре собствените си правомощия, дадени им от Закона за горите.

 

Заместник-министърът подчерта, че законът е един от най-иновативните в Европа по отношение на разпределянето на правомощия при стопанисването, управлението и контрола в горите. Доц. Костов информира още, че в момента се подготвя рамково споразумение с Министерство на вътрешните работи, което да се финансира от държавните горски предприятия и да гарантира по-обхватни възможности за физическата охрана на горите в България.

 

Заместник-министър Костов запозна членовете на съвета с новите мерки, които Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите предприема по охраната на горите и по пресичане на незаконната сеч. Той увери, че Изпълнителна агенция по горите са си поставили за цел да се осъществи независим и постоянен контрол на сечта, като проверките ще се извършват от екипи по райони на разменен принцип по график. До средата на следващата година трябва да заработи и единната информационна система, която ще подава информация между дърводобивните фирми, превозвачите и контролиращите органи. Системата е на базата на уникални номера на добитата дървесина и има за цел да не допуска повторно използване на превозните документи. Софтуеърът ще бъде предоставен безплатно на собствениците и ползвателите на гори.

 

Заместник-министърът увери, че доверието на обществеността може да се възвърне единствено и само с реални действия, а не с PR акции, като подчерта, че горските служители трябва да се отворят  с повече диалог към обществото, тъй като в момента липсва добра комуникация.

 

Сподели в: