Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието и храните Снежана Благоева участва в срещата на министрите на земеделието от Вишеградската група в Краков, Полша. В дневния ред на заседанието бяха разгледани законодателните предложения в текста на директива на Европейския съвет и на Съвета относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия, както и важни въпроси от Реформата на Общата селскостопанска политика 2014-2020 г.

 

Заместник-министър Благоева представи официалната позиция на България, като изрази редица резерви по отношение на бъдещо приемане на заложените нови регулаторни механизми в сектора на производство на тютюневи изделия. Тя подчерта, че за постигане на крайната цел на директивата са предвидени прекомерно необосновани мерки, които ще доведат до ограничаване на права на индустриалната собственост и в същото време няма  да допринесат в желаната степен до намаляване на тютюнопушенето. Ще бъдат засегнати хиляди работни места, като едновременно с това ще бъдат създадени предпоставки за неравнопоставена конкурентоспособност между операторите в сектора от Европа и тези от трети страни. По време на заседанието между държавите беше подписана и съвместна декларация за подкрепа на сектор „Тютюн“.

 

В рамките на заседанието бяха дискутирани и важни въпроси от областта на директните плащания като част от Реформата на Общата селскостопанска политика 2014-2020 г. Делегациите изразиха националните си позиции по отношение на прилагане на опростена схема за директно подпомагане без задължение за права за плащане, възможността за прехвърляне на средства между стълбовете на ОСП при отчитане на националната специфика, прилагането на специално директно подпомагане за млади земеделски производители и специална схема за малки земеделски стопанства. Заместник-министър Благоева представи проект на обща декларация, инициирана от България, с която се призовава за предвиждане на еднакви условия за всички държави членки при прилагането на новата схема за преразпределително плащане (схема за първите хектари). Предложението за декларация на България ще продължи да се обсъжда с държавите членки като се търси подкрепа от тях с цел приемането на съвместен документ.


Сподели в: