Върни се горе

Водещ: “Още от деня“ продължаваме с Георги Костов. Той е заместник-министър на земеделието и доцент, нали? Професор станахте ли?
Георги Костов: Не успях.
Водещ: Но имате надежда?
Георги Костов: Това не е най-важното.
Водещ: Аз ви питам, защото беше написано доцент и рекох да не сбъркам, да сте станали професор. Случвало ми се е един-два пъти да казвам доцент, той казва: ама аз съм вече професор. И аз трябва да се извинявам.
Георги Костов: Не се налага.
Водещ: Сега обаче анкетата я видяхте. 90% са съгласни, че незаконната сеч причинява наводнения през последните години. Вие обаче не се съгласихте с това твърдение, да го наречем твърдение. Защо?
Георги Костов: Да кажа, че в последните няколко седмици много публични личности се изказаха, че причина за наводненията в нашата страна, които ни сполетяха, и бедствията, са незаконните сечи, огромното количество сечи. Тези публични личности оформят обществено мнение. Но аз тук съм като човек, който се смятам за експерт в горското стопанство, има и други мои колеги, и със сигурност мога да твърдя, че незаконната сеч не е единствената причина за това нещо.
Водещ: Със сигурност не е единствената.
Георги Костов: Даже подобна позиция би била опасна, доколкото ще ни заблуди, че едва ли не сечите, ако ги спрем, всичко ни е наред. Разбира се, на локално място, когато гората бъде отстранена, законно или незаконно, това се влошава хидрологичният режим на територията, предизвикват се по-лесно порои и наводнения. Но искам да кажа на вашите зрители със сигурност, че тази дейност, която се извършва, както се нарича незаконна сеч в нашите гори, първо, не е с такива размери, че да предизвика всички тези бедствия и наводнения. И второ, дори законните сечи, които са планирани и правилно разпределени, се наблюдават достатъчно добре от множество контролни органи и за тях се знае кой носи персонална отговорност.
Водещ: Убеден ли сте в това, което казвате?
Георги Костов: Абсолютно съм убеден в това, което казвам.
Водещ: Това звучи много хубаво, обаче ние говорим, че в България има дървена мафия. И никой не го отрича. Ако нямаме незаконна сеч, защо имаме дървена мафия?
Георги Костов: Вижте, народният жаргон няма да го коментирам, наречен дървена мафия. Но е факт, че има проблеми с някои незаконни и непрофесионални, аз така ги наричам, практики. Не може, както има цигарена мафия, да влязат цигари без бандерол в България незаконно…
Водещ: И да си се продават.
Георги Костов: По същия начин не може да се откраднат големи количества дървесина, защото това са откраднати количества дървесина често пъти от законни сечища, без участието на колеги, за съжаление. Ето защо министерството и в частност Изпълнителната агенция по горите, ресорът на Министерство на земеделието, сме взели множество мерки, които можем да ги разделим както на организационни, така и на чисто лесовъдски, за намаляване на незаконните практики. На първо място, това са нови мобилни екипи; на второ място…
Водещ: Я кажете сега, слушам ви, обаче тези дървета според вас професионално ли са отсечени или?
Георги Костов: Не, тези дървета, тези дънери, които показвате, това са точно примери за незаконна сеч. Това е най-често от организирани групи, които хората наричат частично и горска мафия, защото те са добре информирани. Те си изкарват прехраната с подобно нещо. Ето тук виждаме отсечени примерно два кубика и половина дървен материал, много лесно – на по-голяма височина са отсечени дърветата, защото там дървото се реже по-лесно, отколкото долу ниско. Най-често се отсичат с непрофесионални инструменти. И това, което виждаме отгоре червеното, е, че горските са установили, че това е незаконна сеч и са издали констативен протокол. И, ако съберем годишните данни за това, което са уловили като материал, уловен, и това, което не са уловили, защото не са уловили, но са написали констативните протоколи, за последните години се движи между 30 и 40 хиляди кубика.
Водещ: Това нищо не е.
Георги Костов: Да, това е нищо като незаконна практика. Това е, което установяват нашите горски.
Водещ: Реалността е друга, обаче, според мен.
Георги Костов: Не, не е друга реалността. Това е. Но това се прави близко до пътища, близко до селища, защото много лесно се изнася. Искам да кажа още нещо. Когато нещо такова се случи, то се случва, защото има пазар. Кой го купува това?
Водещ: Бедните хора.
Георги Костов: Позволявам си във вашето студио, както върви една хубава реклама да не се купуват цигари без бандерол, моля ви се, граждани, не купувайте дърва без марка, без документ, без превозен билет. Ще спестите пет лева, но след това щетите от бедствия и от аварии, местни, локални, ще бъдат жестоки.
Водещ: Тук съм абсолютно съгласен с вас. Разбрах, че това е едва ли не ваша инициатива от предложението за налагане на мораториум върху износена дървесина, за което днес се заговори в парламента. Ваша ли е тази инициатива?
Георги Костов: Не е моя идея. Това не може да бъде идея на изпълнителната власт. Доколкото забраната за износ на дървесина, на практика тя не работи за страните от ЕС и трябва да знаят вашите зрители, че ние изнасяме около 1 милион кубика годишно, малко по-малко от 1 милион кубика годишно, основно дърва за огрев и технологична дървесина.
Водещ: Къде най-вече?
Георги Костов: Около 600 хиляди кубика отиват за Турция, 300 хиляди кубика за Гърция, много малко, символични количества за Македония, Румъния, Сърбия.
Водещ: Значи ние само за Турция може да забраним?
Георги Костов: Ние може да забраним за Турция, но не може да забраним за Гърция, защото това е част от ЕС договора. Като забраним за Турция, отива в Гърция и оттам пак в Турция и само ще дадем допълнителни средства на гръцките транзитни и прекупвачески схеми.
Водещ: Това обяснихте ли го на тези, които поддържат идеята за мораториума?
Георги Костов: Идеята за мораториума и за други глобални забрани трябва да се разгледат на по-голямо политическо ниво. Аз съм експерт по горите, не съм професионален политик. Но във всички случаи намирам, че едни забрани към съседни нам държави, да ограничим търговията, по какъвто и да е начин, ще изостри ненужно двустранните отношения и освен всичко това няма да даде нужния ефект на нашата икономика. Факт е обаче, че министерството предприема онези мерки да стимулира да се преработва дървесината тук, а не да се изнася.
Водещ: Това е много важно.
Георги Костов: Това е по-важно, отколкото чистата забрана. В това отношение ние работим върху наредби, всеки момент вече те ще бъдат образно казано с положение за обществено обсъждане, които ще дадат повече шанс на хората, които имат преработвателни мощности да използват суровината, за да произвеждат у нас принаден продукт, а не…
Водещ: С добавена стойност.
Георги Костов: С добавена стойност, а не търговци - посредници, които само изнасят суровината и печелят от голата търговия.
Водещ: Накрая да ви питам, четох едно ваше интервю от преди няколко дни, където ме изненадахте с фактите, които сте изнесли, че едва ли не горите в България се увеличават като територия, а не намаляват напоследък, истина ли е това?
Георги Костов: Абсолютно вярно е. Горите в България, сравнение особено с преди 50 или 60 години се подобряват по всички средни показатели, говоря за средни показатели, а не локално или регионално около някакво конкретно място. В голяма степен причина за това е професионалната дейност на лесовъдската колегия през годините. Нека така да кажем, гората е възобновим ресурс, тя дава примерно 15 милиона кубика годишно допълнително дървесина. Ние ползваме не повече от 6,5-7 милиона, значи всяка година 7 милиона кубика дървесина повече се акумулират от нашите гори. Само един пример за вашите зрители ще кажа, почти 60% от територията на българските гори са площи, зони по НАТУРА 2000 местообитанията. За сравнение другите европейски държави имат не повече от 14% до 20%. Тоест нашите гори са качествени, близки са до естествените и са запазили своето биологично разнообразие. Така че ние трябва да ги уважаваме и трябва да уважаваме колегията, която го е направила това нещо.
Водещ: Успех ви пожелавам.

Сподели в: