Върни се горе

Днес изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” Румен Порожанов и представители на общини от цялата страна подписаха анекси към договори по мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ и 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

 

На 24 май 2013 г. Европейската комисия публикува в официалния си вестник  решението за одобряване на деветото изменение на ПРСР. Предложенията на българската страна бяха приети в пълен размер, което даде възможност за отпадане на условията за финансирането на подписаните в края на миналата година общински договори. Общият размер на помощта по сключените договори по мерки 321 и 322 е близо 403 млн. лева.

 

От днес до четвъртък започва подписването на 113 анекса към общински договори. Със средствата общините планират ремонти и строеж на нови детски площадки, тротоари, подмяна на улично осветление и др.

 

Финансова помощ получават и 23 черкви и 11 читалища в селските райони. Те ще използват субсидиите за реставрация и обновяване.

 

От началото на програмта ДФЗ е сключил договори с общини на стойност 1 млрд. 635 млн. лева от ПРСР. С осигурено финансиране са вече над 903 общински проекта.


Сподели в: