Върни се горе

„През есента ще бъде направен преглед на законодателството в сферата на земеделието и хранителната индустрия по отношение на таксите и тарифите, които се събират от бизнес операторите“. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на провелия се вчера Консултативен съвет по зърното в Министерството на земеделието и храните. Тя допълни, че по този начин ще се постигне улесняване на бизнеса и отпадането на ненужна административна тежест. По време на съвета от браншовите организации поставиха въпроса свързан с качеството на препаратите за растителна защита и нелегалният им внос. Министър Танева заяви, че контролът за качеството на препаратите ще бъде засилен, а чрез предвидени промени в нормативната уредба земеделските стопани ще могат да ползват по-голямата част от препаратите, които са разрешени за прилагане в Европейския съюз.

 

По време на съвета бяха представени и данните на Министерството на земеделието и храните за реколтираните площи пшеница и ечемик към 13 юли 2015 година. Ожънатите площи с пшеница са малко над 4,09 млн. дка или 39,1% от засетите площи. Това е с 10,9 на сто по-малко в сравнение с 2014 година. Произведената до момента продукция е 1,844 млн. тона. Средният добив е 451 кг/дка, което е с 5,6% повече в сравнение с миналата година. Жътвата на ечемика е приключила на 1,592 млн. дка или на 92,6% от засетите площи. Това е с 15% по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Средният добив е 417 кг/дка, което е с 4,3% повече в сравнение с 2014 г., а производството до момента е 663 604 тона. Основната причина за изоставането на жътвата са лошите метеорологични условия през тази година.

В средата на юли, преди началото на жътвата беше извършено и последното обследване на есенниците, като над 80% от пшеницата е в „добро“ до „много добро“ състояние, а при ечемика това са 79,5 на сто от засетите площи. По прогнозни данни се очаква реколтата от пшеница през 2015 г. да бъде около 4,5 млн. т, а тази от ечемик около 700 000 тона. Председателят на Консултативния съвет по зърното Венцислав Върбанов коментира, че въпреки лошите климатични условия реколтата през тази година ще бъде добра. Качеството на продукцията ще бъде по-добро от миналогодишното, коментира още той.
Сподели в: