Върни се горе

Ученици от среден курс на 41-Професионална гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев" – Русе, посетиха птицеферма на фирма "ЯЗОШЕФИ" ООД в с. Ветово, Област Русе. Децата се обучават в направленията „Фермер“, „Техник на селскостопанска техника“ и „Ветеринарен техник“. Мероприятието е част от кампанията на Министерство на земеделието, храните и горите, организирана в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН), която се провежда под надслов: „Супер фермер“.
Фирмата има реализиран проект по подмярка 4,1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Инвестиция е за изграждане на нова птицеферма за угояване на бройлери. Стойността на субсидията, която е получена е в размер на 1 387 686 лв.
Собствениците запознаха учениците с основните дейности по отглеждане на птиците и оборудването на обекта.
Инициативата има за цел да подкрепи младите хора, като им  се даде възможност да се срещнат с успели фермери в нашата страна и да осъществи връзка между учениците и бизнеса. Кампанията съвпада с политиката на МОН за насърчаване на дуалното обучение, което дава възможност за подобряване капацитета на образователните институции и на работодателите за организиране и създаване на устойчиви партньорства за гарантиране на качеството на обучението.

Сподели в: