Върни се горе

Учениците от XII клас на  Професионална гимназия по селско стопанство "Гео Милев", гр. Стара Загора посетиха на място земеделско стопанство, модернизирано по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Те се обучават в направлението „Агроекология“.  Събитието е част от кампанията на Министерство на земеделието, храните и горите, организирана в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН), под надслов: „Супер фермер“.

Собственик на стопанството е ЗСПК „Хемус“. Кооперацията е бенефициент по подмярка 4,1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата. Реализираното проектно предложение е за закупуване на земеделска техника, необходима за производството на храна за животновъдния обект. Изплатената субсидия по проекта е в размер на 228 886 лв. Учениците се запознаха с технологията на работа на производствените машини и основните етапи при спецификата на земеделската дейност.

Инициативата има за цел да подкрепи младите хора, като им  се даде възможност да се срещнат с успели фермери в нашата страна и да осъществи връзка между учениците и бизнеса. Кампанията съвпада с политиката на МОН за насърчаване на дуалното обучение, което дава възможност за подобряване капацитета на образователните институции и на работодателите за организиране и създаване на устойчиви партньорства за гарантиране на качеството на обучението.

 

 

Сподели в: