Върни се горе

Учениците от XI и XII клас на  Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост, гр. Карнобат посетиха на място бадемова градина, създадена по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Те се обучават в направленията – механизация на селското стопанство и лозаро-винарство. Събитието е част от кампанията на Министерство на земеделието, храните и горите, организирана в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН), под надслов: „Супер фермер“.

Собствениците на стопанството - „СИД-КРЪСТЕВИ 14“, са бенефициенти по подмярка 4,1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата. Реализираното проектно предложение е за създаване на биологична бадемова градина, както и за закупуване на специализирана селскостопанска техника за отглеждането на овощните насаждения. Одобрената субсидия по проекта е в размер на 466 741лв.

Учениците се запознаха с основните етапи при развитието на бадемовите култури, както и със специфичните климатичните и почвените изискванията, дейностите по оглеждане на насаждението, както и с тяхното моментното състояние.

Инициативата има за цел да подкрепи младите хора, като им  се даде възможност да се срещнат с успели фермери в нашата страна и да осъществи връзка между учениците и бизнеса. Кампанията съвпада с политиката на МОН за насърчаване на дуалното обучение, което дава възможност за подобряване капацитета на образователните институции и на работодателите за организиране и създаване на устойчиви партньорства за гарантиране на качеството на обучението.

Сподели в: