Върни се горе

Ученици от XII клас на Професионална гимназия по селско стопанство "Гео Милев"посетиха земеделско стопанство на „АЛТЕЯ ОРГАНИКС“ ООД в с. Ягода, Община Мъглиж. Децата се обучават в направленията “Растениевъдство“ и „Животновъдство“. Мероприятието е част от кампанията на Министерство на земеделието, храните и горите, организирана в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН), която се провежда под надслов: „Супер фермер“.

Собственикът на стопанството има реализиран проект по подмярка 4,1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Инвестицията е за закупуване на селскостопанска техника. В стопанството се отглежда 14,8 ха маслодайна роза.  Стойността на получената субсидията е в размер на 62 521 лв.

По време на посещението, на учениците бе демонстрирано как работят закупените машини и как се отглеждат розите.

Инициативата има за цел да подкрепи младите хора, като им  се даде възможност да се срещнат с успели фермери в нашата страна и да осъществи връзка между учениците и бизнеса. Кампанията съвпада с политиката на МОН за насърчаване на дуалното обучение, което дава възможност за подобряване капацитета на образователните институции и на работодателите за организиране и създаване на устойчиви партньорства за гарантиране на качеството на обучението.

Сподели в: