Върни се горе

     Ученици от Професионална гимназия по аграрно стопанство, гр. Добрич се запознаха с отглеждането и производството на етерично-маслени култури в стопанството на Събирателно дружество „Възход-Арньо-Апостолов и Лазаров“ в с. Славеево. Децата са от XI и XII клас и учат в професионално направление – „Фермер“ със специалност земеделец. Посещението е част от кампанията на Министерство на земеделието, храните и горите, организирана в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН) – под надслов: „Супер фермер“.

     Учениците имаха възможност да разгледат и да се запознаят с насажденията с рози, които не са традиционна култура за района, както и лавандуловите площи. Представители на стопанството им показаха и напоителната система, както и изграждащата се дестилерия, които са по проект от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Очаква се тя да заработи през пролетта. По проекта предстои и засаждането на 100 дка с круши. Закупена е и селскостопанска техника, която се използва за отглеждането на насажденията. Учениците имаха възможност да се запознаят отблизо със специализираната техника.

     Проектът на Събирателно дружество „Възход-Арньо-Апостолов и Лазаров“ е по подмярка 4.1„Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата, като стойността на одобрената субсидия е в размер на 977 270 лв.

      Инициативата има за цел да подкрепи младите хора, като им  се даде възможност да се срещнат с успели фермери в нашата страна и да осъществи връзка между учениците и бизнеса. Кампанията съвпада с политиката на МОН за насърчаване на дуалното обучение, което дава възможност за подобряване капацитета на образователните институции и на работодателите за организиране и създаване на устойчиви партньорства за гарантиране на качеството на обучението.

Сподели в: