Върни се горе

С орехово насаждение, създадено по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.),  се запознаха  учениците от с. Стефан Караджа по кампанията „Супер фермер“, организирана от Министерство на земеделието, храните и горите, в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН). Децата са от Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство.

Собственикът на стопанството -  Светослав Панов е бенефициент по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата. Проектът  му е за „Създаване на трайни насаждения - орехи и закупуване на необходимата за отглеждането им техника“. Получената субсидия е в размер на 199 969 лв.

Земеделският производител запозна учениците с основните дейности по оглеждането и етапите в развитието на орехите. Той обясни, че има специфични изисквания към подготовката на почвата, както и за климатичните условия, необходими  на насажденията.

Инициативата има за цел да подкрепи младите хора, като им  се даде възможност да се срещнат с успели фермери в нашата страна и да осъществи връзка между учениците и бизнеса. Кампанията съвпада с политиката на МОН за насърчаване на дуалното обучение, което дава възможност за подобряване капацитета на образователните институции и на работодателите за организиране и създаване на устойчиви партньорства за гарантиране на качеството на обучението.

Сподели в: