Върни се горе

Отговорна структура: Център за оценка на риска по хранителната верига, Министерство на земеделието и храните

Електронен адрес: YMihaylova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 11.06.2024 г.

Дата на приключване: 11.07.2024 г.