Върни се горе

Отговорна структура: дирекция „Директни плащания“, Министерство на земеделието

Електронни адреси: SKralev@mzh.government.bg и NPetrova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 20.02.2023 г.

Дата на приключване: 22.03.2023 г.

Проект на Наредба


docx файл, 46,9 KB, качен на 20.02.2023 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 74,4 KB, качен на 20.02.2023 docx document