Върни се горе

Отговорна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Email:  Krasimir.Zlatkov@nvms.government.bg
Дата на откриване: 26.01.2018 г.
Дата на приключване: 25.02.2018 г.

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите


(Отговорна структура – Българска агенция по безопасност на храните /Email: Krasimir.Zlatkov@nvms.government.bg. /Дата на откриване: 26.01.2018 г. /Дата на приключване: 25.02.2018 г.)
pdf файл, 1,3 MB, качен на 26.01.2018 pdf document