Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, Министерство на околната среда и водите

Електронен адрес: edno_gishe@moew.government.bg

Дата на откриване: 14.09.2022 г.

Дата на приключване: 14.10.2022 г.

Проект на съвместна Наредба


docx файл, 12,4 KB, качен на 14.09.2022 docx document

Мотиви към проекта на съвместна наредба


doc файл, 69,5 KB, качен на 14.09.2022 doc document