Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Животновъдство“

Email: muzunova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 25.10.2019 г.

Дата на приключване: 25.11.2019 г.

Проект на Правилник


docx файл, 35,8 KB, качен на 25.10.2019 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 126,0 KB, качен на 25.10.2019 docx document