Върни се горе

Отговорна структура – Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“

Електронен адрес: myaneva@mzh.government.bg.

Дата на откриване: 25.09.2020 г.

Дата на приключване: 26.10.2020 г.

Проект на Правилник


docx файл, 23,6 KB, качен на 25.09.2020 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 77,0 KB, качен на 25.09.2020 docx document