Върни се горе

Отговорна структура – Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, МЗм

Електронен адрес: iasas@iasas.government.bg

Дата на откриване: 20.08.2021 г.

Дата на приключване: 20.09.2021 г.

Проект на Наредба


docx файл, 59,2 KB, качен на 20.08.2021 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 135,8 KB, качен на 20.08.2021 docx document