Върни се горе

Отговорна структура: дирекция „Животновъдство”, Министерство на земеделието и храните

Електронен адрес: YIlieva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 03.08 2023 г.

Дата на приключване: 17.08.2023 г.

Проект на Наредба


docx файл, 37,4 KB, качен на 03.08.2023 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 90,1 KB, качен на 03.08.2023 docx document