Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Развитие на селските райони“ 

Email: imarkovska@mzh.government.bg

Дата на откриване: 17.01.2020 г.

Дата на приключване: 17.02.2020 г.

Проект на Наредба
docx файл, 46,0 KB, качен на 17.01.2020

docx document

Проект на доклад (мотиви)
docx файл, 137,7 KB, качен на 17.01.2020

docx document