Върни се горе

Отговорна структура: дирекция „Развитие на селските райони“ 
Email:  avasparuhov@mzh.government.bg и tpetrova@mzh.government.bg
Дата на откриване: 22.03.2018 г.
Дата на приключване: 20.04.2018 г.