Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“ 

Email: npetrova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 31.01.2019 г. 

Дата на приключване: 03.03.2019 г.

Проект на наредба


docx файл, 55,0 KB, качен на 31.01.2019 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 152,4 KB, качен на 31.01.2019 docx document