Върни се горе

Отговорна структура: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Email:  silviya.zheleva@iara.government.bg
Дата на откриване: 14.02.2018 г.
Дата на приключване: 16.03.2018 г.
 

Проект на съвместна Наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите за изменение на Наредба № 22 от 2007 г


За реда за предоставяне управлението на рибните ресурси в изкуствени водни обекти - държавна собственост, на сдружения за любителски риболов. (Отговорна структура – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /
Email: silviya.zheleva@iara.government.bg /
Дата на откриване: 14.02.2018 г. /Дата на приключване: 16.03.2018 г.)
pdf файл, 350,4 KB, качен на 14.02.2018 pdf document