Върни се горе

Отговорна структура: Дирекция "Животновъдство"

Email: zvazelova@mzh.government.bg и gnedyalkov@mzh.government.bg

Дата на откриване: 26.03.2018 г

Дата на приключване:  25.04.2018 г.

Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г.


за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти. (Отговорна структура – Дирекция „Животновъдство“ /Електронни адреси: zvazelova@mzh.government.bg и gnedyalkov@mzh.government.bg. /Дата на откриване: 26.03.2018 г. /Дата на приключване: 25.04.2018 г.)
pdf файл, 295,2 KB, качен на 26.03.2018 pdf document