Върни се горе

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за лицата
посочени в чл. 6, ал. 1 от Закона във връзка с т. 3, б. "а" от Заповед № РД 09-255/20.03.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите - 2019

XLSX файл, 16,0 KB, качен на 23.08.2019

xlsx document

Любен Татарски
PDF файл, 28,9 KB, качен на 23.08.2019

pdf document

Мария Михайлова
PDF файл, 27,2 KB, качен на 23.08.2019

pdf document

Мирослав Маринов
PDF файл, 30,9 KB, качен на 23.08.2019

pdf document

Славина Колева
PDF файл, 29,3 KB, качен на 23.08.2019

pdf document