Върни се горе

DNenova.jpg

 

       Дора Ненова е родена на 26 септември в Пловдив. Завършва „Маркетинг и мениджмънт“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, а по късно се дипломира като магистър по „Финансов мениджмънт“. От 2009 г. до момента е директор на дирекция „Държавни помощи и регулации“ в Министерство на земеделието, храните и горите.

 

Iv_Stankov.jpg

 

Проф. Иван Станков е зооинженер, възпитаник на Селскостопанската академия. От 1983 г. е доктор, от 1999 г. е доктор на селскостопанските науки от Аграрния факултет при Тракийския университет в Стара Загора.

       Дългогодишен преподавател и учен в Тракийския университет, където последователно придобива научните звания асистент, старши асистент, главен асистент, доцент и професор (2001). 

От 2007 г. до 2015 година е ректор на Тракийския университет, гр. Стара Загора.

През 2013 година заема позицията на министър на земеделието и храните.

В периода 2014-2017 г. е избран за народен представител в 43-то Народно събрание. Той заема и поста на зам.-председател на Комисията по земеделие и храни.

       Специализирал е в Аграрния колеж „Харпър Адамс” в гр. Ню Порт, Англия (1995) и в Университета в гр. Дижон, Франция (1996). Има повече от 200 научни трудове, учебници, ръководства и справочници в областта на проучването на икономическите фактори и общите проблеми на животновъдното производство, качествените признаци на продуктите от овцевъдството и козевъдството и други.

        Членува в Съвета на ректорите на висшите училища в България и в Балканската федерация по животновъдство, в Управителния съвет на Селскостопанската академия и др.

 

MGateva.png

 

 Маргарита Гатева е родена на 8 март 1958 г. Завършва Техническия университет в направление - „Инженерна педагогика“, със специализация „Методика на обучението по професионална подготовка организация и управление на образованието“. Тя е и магистър по специалност „Механизация на селското стопанство“ от Висше техническо училище „Ангел Кънчев“, гр. Русе (днес Русенски университет). 

Притежава повече от 35 години професионален опит в сферата на образованието. Работила е като учител и старши експерт по професионално образование към Регионалния инспекторат-Пазарджик. От 2005 г. до момента е на експертна длъжност в Министерство на образованието и науката.

Автор е на учебни планове и програми, държавни образователни изисквания по професии и статии в сферата на професионалното образование.

 

 

MBanov.jpg  

Проф. д-р инж. Мартин Банов е роден на 9 юли 1958 г. През 1983 г. завършва Висшия институт по архитектура и строителство (днес Университет по архитектура, строителство и геодезия) като дипломиран инженер-земеустроител. С работата си в Института по почвознание и програмиране на добивите „Никола Пушкаров”, София, в периода 1986-1989 г., защитава научната степен Кандидат на селскостопанските науки (доктор), а през 1999 г. - Старши научен сътрудник II степен.

От 2012 г. е професор по Почвознание в Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) „Никола Пушкаров”,София. Проф. д-р инж. Банов е специалист в следните области: екология, възстановяване и мелиориране на нарушени, замърсени и ерозирани земи и почви, биогорива, агроекологично земеделие, земеустройство и геодезия. 

Има повече от 30 години трудов стаж в ИПАЗР „Никола Пушкаров”. От юни 2019 г. заема длъжността председател на Селскостопанска академия.

 

 MM PICTURE .gif

 

Доц. д-р Младен Младенов е роден на 30 август 1952 г. През 1977г. завършва  Селскостопанската   академия  със специалност  за висше образование зооинженер. Има  редица научни изследвания в областта на животновъдството и опазване на околната среда. Има научна титла старши научен сътрудник II степен.

Работил е като управителен директор  на външно търговска фирма „Алпин“. Бил е  и търговски директор на „Елтекс“ холдинг. В периода  2001-2006 г. ръководи Националния център за аграрни науки. От октомври  2017 г. до момента заема  длъжността изпълнителен директор на Националната служба за съвети в земеделието, като преди това също е оглавявал  структурата от 2006 до 2009 г.

Участвал е в национални и международни програми, в редица изследователски проекти и има публикувани множество научни  статии в европейски, американски и канадски списания.