28.09.2023


Заповед № 134/ 28.06.2023г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Девене ЕКАТТЕ 20376, общ. Враца. 341.90 KB
Заповед N:135/28.06.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Девене, ЕКАТТЕ 20376, общ. Враца, за стопанска 2022/2023 година. 531.00 KB
Заповед N:91/14.03.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Три кладенци, ЕКАТТЕ 73119, общ. Враца, за стопанска 2022/2023 година. 168.50 KB
Заповед № 64/ 28.02.2023 г., за одобрение на масиви за ползване, землище на с. Три кладенци, ЕКАТТЕ 73119, общ. Враца. 255.14 KB
Заповед N:58/06.02.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Горно Пещене, ЕКАТТЕ 16897, общ. Враца, за стопанска 2022/2023 година. 258.00 KB
Заповед N:57/06.02.2023г., за разпределение ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Враца, ЕКАТТЕ 12259, общ. Враца, за стопанска 2022/2023 година. 477.50 KB
Заповед N:56/06.02.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Тишевица, ЕКАТТЕ 72504, общ. Враца, за стопанска 2022/2023 година. 218.00 KB
Заповед № 50/ 06.02.2023г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр.Враца, ЕКАТТЕ 12259, общ. Враца. 458.81 KB
Заповед № 51/ 06.02.2023г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Горно Пещене, ЕКАТТЕ 16897, общ. Враца. 235.10 KB
Заповед N:46/24.01.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Голямо Пещене, ЕКАТТЕ 15521, общ. Враца, за стопанска 2022/2023 година. 230.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ