08.12.2022


Заповед № 366/ 08.12.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Върбица, ЕКАТТЕ 12749, общ. Враца. 180.87 KB
Заповед № 342/ 29.11.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Лиляче, ЕКАТТЕ 43712, общ. Враца. 319.22 KB
Заповед № 340/ 28.11.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Вировско, ЕКАТТЕ 11185, общ. Враца. 222.07 KB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2022/2023 за землището на с. Върбица, ЕКАТТЕ 12749, община Враца, област Враца. 10.75 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2022/2023 за землището на с. Вировско, ЕКАТТЕ 11185, община Враца, област Враца. 12.89 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2022/2023 за землището на с. Горно Пещене, ЕКАТТЕ 16897,община Враца, област Враца. 16.06 MB
Заповед № 295/ 08.11.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Мраморен, ЕКАТТЕ 49223, общ. Враца. 191.36 KB
Заповед № 294/ 08.11.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Оходен, ЕКАТТЕ 54482, общ. Враца. 153.65 KB
Заповед № 293/ 08.11.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Баница, ЕКАТТЕ 02590, общ. Враца. 280.02 KB
Заповед № 262/ 25.10.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Чирен, ЕКАТТЕ 81400, общ. Враца. 2.36 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.00 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ